Logga in


Karta över Sölvesborg 1876 med Wingrens boenden

Målning av målarmästare Carl Håkansson något av de sista åren på 1800-talet. Carl var gift med Sofie Johansson, Helena Wingrens dotter. Målningen visar husen vid Hästtorget. Se mer om detta längre ned på sidan. Bilden kommer från Hans Miltons bok, se nederst på sidan.

Karta över Sölvesborg år 1876


Klicka här för att se
hela staden 1876. Jämfört med idag se Hitta.se 
Carl och Sofie Håkansson bodde på Skolgatan i hus nr 7 se separat karta längre ned på denna sida.
Hjalmar Carlström med familj bodde i hus nr 72 se längre ned på denna sida, affären var på Södergatan i hus 68 (på kartan felaktigt med blått står 62).
På tomt 116 byggdes år 1885 Sölvesborgs sjukstuga där Karin Ekstrand, senare gift med Reinhold Wingren, bodde och arbetade omkring 1907-1912. Konturerna inlagda på kartan 2020.
Hus 170 byggdes 1910 och finns inte med på kartan.

Förklaring av kartan

Denna artikel berör främst skeppare Johan Wingrens familj. Av husförhörslängder och församlingsböcker i Sölvesborg framgår följande. Husens placering framgår av ovanstående karta utom för hus 170.

År 1870 flyttade skepparen Johan Wingren med hustru Karin, sönerna Carl, Axel och Seth samt dottern Agnes in i hus 44 på Skeppargatan. Johan avled redan 1873. Familjen flyttade 2/11 1874 till hus 37. Sedan 3/11 1875 hus 125. Bodde åren 79-77 i hus 124. Åren 1876 - 79 i hus 109b Carl konfirmerades i maj 1879 och gick till sjöss 1 juni 1879. Då flyttar resten av familjen till hus 65. År 1880 flyttar familjen och även Carl till hus 121b.

Carl flyttar 15/11 83, troligen till Karlshamns Navigationsskola.  Se FB för hus 121b åren 1881-85 Skriven som "Till församlingen hörande personer som saknar stadigt hemvist" År 1886 i november flyttar familjen utom Carl från hus 121b till hus 109 (Motsvarar idag adress Repslagaregatan 6) i Sölvesborg. Här står Karin som Skeppare Wingrens enka:
- Håkansdotter Karna, Marketenterska.
- Axel Edward Wingren, bokhållare han flyttar till Kristianstad 11/11 86.
- Agnes Individa
- Seth Jesper. Om honom noteras: No 78 20/91 Sjömansh. i Sölvesborg

Familjen (utom Carl) blir kvar i hus 109 till år 1894, där Axel Edward Wingren står som Handlare. Han tar över en affär på adress 106-107 vilket motsvarar idag Hästtorgsgatan 2. (sid 213 i husförhörslängden från 1892-1897. Förre handlaren var Per Jönsson Moliin föd 1849). -

Hus 106-107 år 1894: Hit flyttar Axel från hus nr 23 där han bott några år. Från hus 109 kommer Karin (Marketenterska), Agnes och Seth. - Samt Carl Johan Mauritz, Styrman, från "utan adress".  Not om Axel Edward Värnplikt No 63 12/1887. Här kommer Karin, Axel och Agnes att bo under många år. Seth flyttar till USA. Se om detta under respektive sida.

Carl bor där tills han gifter sig 24/1 1897 med Augusta Anna Sofia Petersson född 7/12 1864. De flyttar flyttar 24/1 1897 till hus nr 121. Motsvarar idag av den östra delen av Hästtorget där det idag inte finns någon byggnad. I Folkräkning 1900 finner vi i hus 121 b Carl Augusta och Harry. I nr 122 b bor Helena och Sven Johansson dvs Carls faster o farbror.


Familjen bestående av Carl Wingren, sjökapten, hustru Augusta och sonen Harry flyttar 11 november 1902 till hus 109 b. Troligen för att möjliggöra flytt till den fina "Tornvillan" hus nr 170. Här verkar det som att Carl har ägt hus 121 då han sätter in en annons 22 juni 1901.

Ny flytt: den 11 november 1904 flyttar familjen till nr 170. Från 1905 står Carl som Egare.

När Karin avlider 3 februari 1919 bor hon fortfarande i i hus 106-107.


Här nedan presenteras husen i ordning efter tomtnummer.


Hus nr 7. Familjen Håkansson på Gamla Skolgatan 5

Tre damer i dörröppningen:  Från vänster Sofie Håkansson, hennes syster Matilda och Sofies dotter Signe.  
Huset därbakom är Gamla skolan.
Från 1892 till 1913  var familjen skriven i hus nr 7 vilket motsvarar Gamla Skolgatan 5, (huset revs 1969).
Klicka på bilden för förstoring
Sofie och Carl gifte sig 1877, som nygifta bodde de hos Sofies föräldrar, Sven och Helena i hus 121 B. Det låg på Hästtorgsgatan men är parkmark dag vid Hästtorget.
Bild via Jan Erik Hardebo 2020.

Olga Håkanssons Blomsteraffär


Signe i dörren och Olga vid fönstret. Olga i dörren. Klicka för mer information.  


Hus nr 72. Hjalmar Carlströms familj, Hästtorgsgatan 5


Hästtorgsgatan mot Hästtorget. Axel och Hjalmar var kusiner och drev varsin speceriaffär med bara ett kvarter emellan! 
Till höger bakom fotografen låg hus 107 (Hästtorgsgatan 2c) där Axel Wingren hade sin affär. Där bodde hans mor Karin de sista åren till sin död. Den stora gaveln längst bort är Sparbankshuset vid Hästtorget.
Huset till vänster, Hästtorgsgatan 5, med den höga gaveln byggde
Hjalmar Carlström 1906. Där bodde han med sin familj till sin död 1937, därefter bodde hans son Gösta där med familj fram till 1961 då fastigheten revs.
Den sista tiden bodde Elsa på mellanvåningen, Gösta med familj på nedre våningen men med sovrum på tredje våningen och något rum på "Elsas" våning.
Berättar Göstas dotter Elisabet Carlström 2020.
Foto via Jan Erik Hardebo.  

Bilder på husen omnämnda ovan

Hus nr 37, 44, och 65

Bilder saknas för närvarande av dessa hus.


Hus 106-107 omkring 1880


I en alldeles nyutkommen bok om en hantverkarsläkt i 1800-talets Sölvesborg av Hans Milton finns denna bild med från c:a 1880. Axel Edward Wingren flyttade in här 1894 och öppnade affär i huset med vit skorsten på fotot. Om Miltons datering kring 1880 är riktig kanske huset blev ombyggt först efter att bifogat foto togs. Troligen ombyggt till affär av handlaren Per Jönsson Moliin föd 1849.  

Text från boken : Äldre fotografi över bebyggelsen i Sölvesborg från S:t Nicolaikyrkans torn mot söder ut mot hamn och hav. Fotografen är okänd, men bilden torde med all säkerhet ha tagits före 1900, förmodligen redan på 1880-talet. Närmast syns den då helt vitkalkade "knoppen" på vapenhusets gavelröste samt den som stiglucka formade ingångsportalen till kyrkogården med sin rundbågiga öppning och trappgavel. Därbortom exponeras större delen av den fyrlängade rymliga stadsgården i kvarteret Utterns nordöstra hörn, i korsningen mellan Hästtorgsgatan och Västra Storgatan. Med sin tidstypiska, lantliga gårdsinteriör, alldeles mitt i köpstadens centrum, åskådliggör den med visshet Sölvesborgs ännu mot slutet av 1800-talet kvarlevande agrara karaktär och struktur. I öppningen mellan de båda långsträckta ekonomibyggnaderna skymtar den kullerstensbelagda Hästtorgsgatan. Den högra längans gavel utgjorde vid denna tid gräns mot sämskmakare Nils Lilljedahls fastighet. På andra sidan gatan ligger kvarteret Norsen, sedan Södergatan och kvarteret Mården och vidare ned mot havsstranden. Bilden kommer från Hans Miltons bok, se nederst på sidan.


Hus 106-107


Västra storgatan hörnet mot Hästtorgsgatan. Så såg nog affären ut när Axel drev den fram till ungefär 1905. Detta vykort bör vara taget 1905. Då hade Axel blivit Agent och affären var övertagen av John Larson, och från 1927 blev den Konsum.
Foto har vi fått av Jan Erik Hardebo februari 2020

Hus nr 109

Målning av målarmästare Carl Håkansson något av de sista åren på 1800-talet. Carl var gift med Sofie Johansson, Helena Wingrens dotter.  Målningen visar husen på tomt nr 109 sedda från sydväst. Huset till höger i hörnet Repslagargatan och Hästtorgsgatan ersattes av ett trevåningshus 1904, se bilden nedan.

Åren 1876 - 79 bodde familjen Karin Wingren med Carl, Axel, Agnes och Seth här.
År 1886 till 1894 bor
Karin Wingren, dottern Agnes och sonen Seth här. Den 11 november 1902 flyttar Carl Wingren, sjökapten, hustru Augusta och sonen Harry in. De bor här till november 1904. Wingrenarna bodde troligen i huset till vänster på målningen. Bilden kommer från Hans Miltons bok, se nederst på sidan.Vykort Hästtorget från ca 1905, det högra huset byggdes 1904. Det vänstra huset är troligen det hus Carl med familj bodde i. Adress idag Repslagaregatan 6a.

Hus 116 Sjukstugan i Sölvesborg


Sjukstugan i Sölvesborg, Karin Ekstrands (Wingren) arbetsplats och där hon också bodde 1907-1911. Uppförd 1885 efter ritning av snickaren och byggmästaren C. F. Flinkenberg "släkt i släkten" med Wingrens se boken Gamla Sölvesborgare och länk till Hjalmar Carlström med hustru Jenny Flinkenberg.

Foto ca 1910, skickat som vykort 1911.

Hus nr 121


Tvåvåningshuset på tomt nr 121 vid Hästtorget (sett från västsydväst). Bilden är tagen något av åren 1908-12. Huset revs 1912.
Carl Wingren gifter sig 24/1 1897 med Augusta Petersson. De flyttar 24/1 1897 in i hus 121 och bor där till år 1902. Här föds sonen Harry 1898. Bild från Jan Erik Hardebo.

Husen 122a och 121b


Till höger ser vi hus 121b från baksidan. Huset till
vänster om det höga trädet är skomakare Sven Johanssons hus, nr 122a. Det är samma hus som på bilden nedan men från en annan vinkel. Bilden är tagen någon gång mellan 1910, då stadshotellet var färdigbyggt och 1912, då småhusen utmed Repslagargatan revs. Bilden kommer från Hans Miltons bok, se nederst på sidan.

Text från boken av Hans Milton:Trähusbebyggelsen på "Trekanten", som revs 1912, här sedd från norr med Stadshotellet i bakgrunden. Av de sista hyresgästerna bodde i huset till höger änkefru Karolina Bergman med sonen ångbåtseldare Theodor jämte döttrarna butiksbiträdena Elin och Sigrid samt den senares dotter Inez. Dessutom ölutkörare Otto Johansson med hustru Alma och deras sju barn. I det vänstra huset logerade skomakare Sven Johanssons änka Helena Wingren. Hitom ligger nu "Grodparken", namngiven efter det massiva stenblock med vattensprutande grodor, som köpman Emanuel Carlsson 1923 donerade till staden.

Helena Wingrens och Sven Johanssons dotter Sofie var gift med Carl Håkansson som målat tavlan ovan som visar hus 109 mm. Helena var faster till Carl Wingren.


Sven Johanssons hus. Nr 122a


Södergatan sett mot kyrkan. I huset till vänster bodde skomakare Sven Johansson med hustru Helena Wingren. De var föräldrar till Sofie Johansson, deras ända barn. Sofie gifte sig med Karl Håkansson och fick med honom 13 barn. Sofie startade blomsteraffär, som sedan togs över av döttrarna Olga och Signe Håkansson.
Det är Sixten Håkansson som står i vit skjorta i bakgrunden.
I lilla bilden till höger kan man se skomakaren titta ut genom dörren. Kommer det månne några kunder idag? 
Vykort från Jan Erik Hardebo.


Hus nr 124 och 125

Bilder saknas för närvarande av dessa hus.


Hus 170


"Tornvillan", huset där Carl Wingren bodde byggdes år 1900. Adress Nygatan 16B sedd från söder. Till vänster om Tornvillan ser man borgmästare Humblas villa och till höger Stadshotellet. Foto taget tidigt 1910-tal.
Bild från Jan Erik Hardebo.


Samma hus fotograferat 2004, taget på Skogslyckegatan ner mot Järnvägsgatan, i bakgrunden syns hamnkranen. Foto taget vid släktträffen i Valje 2004. // Mikael


About cookies User: Visitor Modified: 7 december 2020 Copyright © 2015 www.wingren.se All Rights Reserved