Logga in


Sjukstugan i Sölvesborg


Sjukstugan i Sölvesborg, uppförd 1885 på tomt 116 efter ritning av snickaren och byggmästaren C. F. Flinkenberg.
Foto Johan Adolf Nilsson 1930.


Planritning av sjukstugan i Sölvesborg 1886 efter Boströms rapport till Medicinalstyrelsen samma år.

I Sölvesborg hade man sedan åtminstone 1875, när den förste stadsläkaren tillträdde sin tjänst, hävdat att ett sjukhus behövdes i staden, för många hade på alltför nära håll behövt bevittna framfarten av både pest och kolera i dåtidens städer. Frivilligmedel hade därför samlats in, så att hälsovårdsnämnden 1882 hade en sjukhusfond på 3 300 kronor. När man också fick ett bidrag på 10 000 kronor från Sparbanken bestämde man sig för att bygga sig ett sjukhus, och att också ta influtna hundskattemedel i anspråk för detta. Totalt lär sjukhuset ha kostat cirka 15 000 kronor, varav den i staden centralt belägna tomten kostade 1 500 kronor.
Då huset invigdes i januari 1887 innehöll det förstuga, två rum, korridor och två sjuksalar i bottenvåningen och en trappa upp ett rum på ena gaveln och två i frontespisen. I flyglarna på husets baksida fanns två rum för sköterskan, kök och skafferi, badrum och tvättstuga. Salarna rymde vardera fem patienter (en för kvinnor och en för män), och härtill kom fyra sängplatser i enskilda rum, summa 14 vårdplatser.
Boström skrev själv i sin rapport för år 1886 till dåvarande medicinalstyrelsen att huset var ”en prydlig, särskild, inhägnad, anläggning på en lätt sluttande sandås med vacker utsigt öfver hamnen och Sölvesborgsviken samt Listerlandet”.
Det sanitära var enligt tidens sed dock inte särskilt väl tillgodosett, utan fick kompletteras vid olika renoveringar under 1890-talet.
Huset fanns kvar till 1980-talet och hade då också hunnit hysa bland annat BB, långvårdsavdelning och ABF-kontor.

Källa www.medicinhistoriskasyd.se/Skrifter/ Årsskrift 2008 sid 127. Angående C F Flinkenberg släktskap med Wingrens se utdraget ur boken Gamla Sölvesborgare och länk till Hjalmar Carlström med hustru Jenny Flinkenberg.  Sjukstugans baksida. Bilder via Jan Erik Hardebo.

Karin Ekstrand sjuksköterska 1908-1912

Min farmor Karin Ekstrand kom till Sölvesborg 1908. Hon arbetade på sjukstugan som den då kallades. Här nedan hittar du foton och berättelsen om hur hon träffade min farfar Reinhold. Mer om dem finner du på siden Reinhold Wingren.

Sjukstugan i Sölvesborg


Sjukstugan i Sölvesborg, Karins arbetsplats och där hon också bodde 1907-1911. Uppförd 1885 efter ritning av snickaren och byggmästaren C. F. Flinkenberg "släkt i släkten" med Wingrens se boken Gamla Sölvesborgare och länk till Hjalmar Carlström med hustru Jenny Flinkenberg.
Foto ca 1910, skickat som vykort 1911
.

Karin i sjukstugan i Sölvesborg

Karin Ekstrand föddes 1884 i Elmeboda, dotter till Kyrkoherde Carl Ekstrand och hans hustru Fredrika Sandström. Hon hade nyligen blivit klar med sin sjuksköterskeexamen vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och hennes första tjänst blir vid sjukstugan i Sölvesborg "Nya Sjukhuset", där hon flyttar in den 27 mars 1908.

Skolläraren vid Sölve, Gustaf Wingren hade i början av seklet skaffat en cykel och enligt vad jag hört så råkade han ut för en olycka med cykeln, kanske 1909, tyvärr med benbrott som följd. Gustaf blev väl omskött på sjukstugan och helt återställd. Under hans vistelse på sjukstugan kom hans familj på besök och träffade då också den rara syster Karin. Särskilt Reinhold ville gärna besöka sin far och gärna då också träffa Karin!
Ja så började kärleken mellan min farmor och min farfar. Ibland kan olyckan vändas till lycka!
Nedanstående bilder från ca 1910 kan vara tagna av Gustafs hustru Karolina som var fotograf i Sölve.


En sjuksal ca 1910, Karin Ekstrand håller ett nyfött barn i famnen.


Ca 1910, sjuksköterskan Karin Ekstrand i sitt rum på sjukstugan.


Karin Ekstrand och Reinhold Wingren förlovas i augusti 1910. Här ser man dem i sjukhusparken. Verandan ser man också på bilden från 1930. .

När Karin flyttar till Långaryd 4/8 1911 Blir hon efterträdd av sin syster Rut som också var sjuksköterska! Rut blir kvar där till 4/8 1914 då hon flyttar till Långaryd, deras mor Fredrika avled i april och Rut behövde kanske stötta sin far Carl Ekstrand.

Karin Ekstrand sjuksköterska 1908-1912

Mer om Karin och Reinhold finner du på siden Reinhold Wingren.

About cookies User: Visitor Modified: 7 december 2020 Copyright © 2015 www.wingren.se All Rights Reserved