Logga in


J2 Axel Edward Wingren

Axel Edward Wingren föddes 17/4 1866 och avled 5/1 1920

Följande har jag fått fram ur husförhörslängder och församlingsböcker:
Axel flyttar 11 november 1886 till Kristianstad, han står då skriven som bokhållare. 22 november 1894 flyttar han till tomten 106-107 vilket motsvarar Hästtorgsgatan 2 idag. Han står skriven som Handlare och tagit över en affär efter handlaren Per Jönsson Moliin född 1849. Hit flyttar också hans mor Karin samt syskonen Agnes, Seth och Carl, skriven som Styrman. Carl flyttar 1897 till tomt 121 och den yngre brodern Seth har emigrerar till USA redan 1889.
Av FB 1906-1910 framgår att brodern Carl har köpt fastigheten och står "som egare"! Axel står som Agent f.d. Handlare.
Här kan man förmoda att Axel går in i Carls Rederi och ser till att Carls skepp blir befraktade.
Agnes är skriven som sömmerska och "f.d. fotografikopist" och mor Karin Marketenterska.


Mor Karin avlider 1919 och tyvärr alltför tidigt avlider Axel i cancer 5/1 1920. Nu är systern
Agnes ensam kvar i hemmet. 
2020/ Mikael Wingren

 

Wingrens affär


Västra storgatan hörnet mot Hästtorgsgatan. Så såg nog affären ut när Axel drev den fram till ungefär 1905. Detta vykort bör vara taget 1905. Då hade Axel blivit Agent och affären var övertagen av John Larson, och från 1927 blev den Konsum.
Foto har vi fått av Jan Erik Hardebo februari 2020


Västra storgatan hörnet mot Hästtorgsgatan. Så såg affären ut från 1927 blev den Konsum, här ser man ju också bostadsdelen i byggnaden. Foto har vi fått av Jan Erik Hardebo oktober 2020


Innergården vid hus 106-107. Så såg det nog ut när Axel och hans familj bodde där runt sekelskiftet. Kanske är det Agnes Wingren vid brunnen?
Foto O Halldin före 1906. Via Jan Erik Hardebo februari 2020

Hästtorgsgatan 5


Hästtorgsgatan mot Hästtorget. Axel och Hjalmar var kusiner och drev varsin speceriaffär med bara ett kvarter emellan! 
Till höger bakom fotografen låg hus 107 (Hästtorgsgatan 2c) där Axel Wingren hade sin affär. Där bodde hans mor Karin de sista åren till sin död. Den stora gaveln längst bort är Sparbankshuset vid Hästtorget.
Huset till vänster, Hästtorgsgatan 5, med den höga gaveln byggde
Hjalmar Carlström 1906. Där bodde han med sin familj till sin död 1937, därefter bodde hans son Gösta där med familj fram till 1961 då fastigheten revs.
Den sista tiden bodde Elsa på mellanvåningen, Gösta med familj på nedre våningen men med sovrum på tredje våningen och något rum på "Elsas" våning.
Berättar Göstas dotter Elisabet Carlström 2020.
Foto via Jan Erik Hardebo.  

Julmarknad 1903


Julmarknaden 1903 annonserar både A Edw Wingren och hans kusin Hjalmar Carlström. Källa pdf från SolvesborgochLister.se


Klicka här för att se hela staden 1876. Jämfört med idag se Hitta.se

Från vänster J1 Carl, J2 Axel och J 4 Seth. Barnet är J11 Harry.

About cookies User: Visitor Modified: 9 december 2020 Copyright © 2015 www.wingren.se All Rights Reserved