Logga in


Svensson & Wingrens affär i Hällevik

Affären i Hällevik 1907-21


Svenssons & Wingrens affär med unionsflaggor. Fotot bör alltså vara taget före 1905. Vykort via Jan Erik Hardebo. 

I byggnaden, som återuppfördes 1891 efter brand 1888, har handel bedrivits fram till 2004. Först av handlaren Calle Svensson, 1907 kom Reinhold Wingren in som kontorist och så småningom som delägare, 27 november 1911 tog han över som handelsman och Calle Svensson flyttade till Solbacken Nr 9 i Stiby. Reinhold drev affären till 1921. Därefter drevs den under kortare perioder av Cronqvist, Nilsson och Rasmusson. 1935 övertog Leif Simonsson affären. Ortnamnet Hellevik med e, betyder "Helig vik" då ett kors flöt iland i Helleviksviken 1432.

Det fanns filialer i Mjällby, Nogersund och Hörby. Mer information om affärer i Hällevik


Karl-Gustav och Anna-Britta på trappan till affären 1919.

Affärsdelen av byggnaden, klicka på den.

Annons 21 december 1915

Reinhold och Karin var mycket aktiva främst under perioden då de bodde i Hällevik.

De var även politiskt aktiva och såg till att järnvägen anlades, att en Andelsförening för elektrifiering startades och ett Aktiebolag som lade grunden för Hälleviks Havsbad.

Här kan du läsa tidningsartiklar skrivna under tiden 1910 till 1947. 

Affärer i Mjällby

Vid sekelskiftet och början av 1900-talet fanns det många affärer i landsorten. I Mjällby kan vi konstatera att det funnits minst 3 affärer som i någon form tidvis drivits av Svenson & Wingren i Hällevik. 1. Ordenshuset, 2 fd Mejeriet (båda på Skolvägen) 3. "Metallvägen 12". 

Logen "Listers Välgång" invigdes 21 oktober 1888. 1898 - 1908 arrenderades den vänstra delen av huset av handlare Carl Svensson Hällevik. Förestånderska var Ellen Anderberg som också ingick i Logen och blev mycket duktig i arbetet i Logen.
 
Affären flyttade 1908 till grannhuset till höger, nuvarande adress Skolvägen 2a-b.
Logen hade då inköpte gamla mejeribyggnader och låtit bygga
om dessa till affärslokaler.
Affären hyrdes av Handlare Calle Svensson i Hällevik som då flyttade från lokalerna i Ordenshuset.
Här är närbilden på Reinholds affär.
År 1916 köptes fastigheten av  handlare Reinhold Wingren som lät restaurera den samma år.
Reinhold drev affären till 1919, då Sven Emil Svensson tog över.Från vänster John och Sune
   
Gurli och till höger John

Hörby 18 16,18
Byggt 1909 av P Nordgren. Affären var uthyrd bl.a. till firman Svensson och Wingren i Hällevik. Ägare 1946 var Köpman John Millbourn född 1901. Denne är en släkting till Jan Erik Hardebo som hjälpt oss med en mängd bilder, bl a dessa på affären i Mjällby.

Text från J E Hardebo: Svensson o Wingren drev även en affär på Metallvägen 12 i Mjällby parallellt med den i Hällevik. Byggnaden finns kvar. Information också hämtad från ”Sveriges bebyggelse Blekinge del 1, 1946”. Affären övertogs 1927 av, märkligt nog, min släkting John Millbourn! Bifogar därför också ett par foton från 1930-talet med John till vänster och brodern Sune till höger utanför affären. Bilden inne i affären visar Johns fru Gurli och John till höger.

About cookies User: Visitor Modified: 9 december 2020 Copyright © 2015 www.wingren.se All Rights Reserved