Logga in


Två mycket bra bilder på Olof Wingren 1917 vid 74 års ålder. Klicka och förstora!!

O Olof familj

Olof Wingren * 1843-10-20, Sjökapten mm i Oskarhamn.

Hulda Wingren f Pettersson * 1853-12-23

Begravda i Oskarhamn

 

Familjefoto från ca 1889. Gunhild, Hulda med Jonny i knäet, Ragnar, Artur och Olof

Olofs barn 1893.

 

 
O2 Gunhild. Hulda Gunhild Abdonne. Hon dog 16 år gammal efter en lunginflammation
Begravd i
Oskarshamn


O5 Ina (Olofina) med O4 Inez Wingren, Johnnys fru.

Ina föddes 11/4 1913 och dog 28/8 1983. Hon gifte sig med Bengt Reuterskiöld 1965. (född 1893, död 1966). Inas mamma hette Anna Farmansson (f 6/7 1869 d 27/2 1953) och var hushållerska hos Olof Wingren.

 

Olof 80 år den 20 okt 1923

Konsul Olof Wingren, Oskarshamn 80 år.

Konsul Wingren som är född i Onslunda, Skåne, har alltsedan 1887 varit bosatt i Oskarshamn. Efter att 1876 ha genomgått navigationsskolan i Karlskrona, började han redan påföljande år föra fartyg först på smärre router och senare även på avlägsnare vatten, till år 1886. 1887 upprättade han så i Oskarshamn en kol- och trävaruaffär, som snart även kom att omfatta rederirörelse. Från denna första tid minnes man segelfartygen Betty, Saga, Margareta och Mårten med konsul Wingren som redare. 1897 inköptes ångaren Tekla och påföljande år bildades ångfartygsaktiebolaget Orion i och med ångaren Seatons inköp. Merkurius inköptes 1900, Kairo 1906 och Orion 1908. År 1914 kom även ångfartygsaktiebolaget Ariel under konsul Wingrens ledning. Merkurius såldes före krigsutbrottet och de övriga ångarna efterhand under krigsåren 1915 -1917. Rederiverksamheten återupptogs 1922, sedan av Oskarshamns mekaniska verkstad den då under byggnad varande ångaren Gunnel inköptes.

Konsul Wingren har inom stads- fullmäktige, drätselkammare, hamnstyrelse och i en mångfald nedlagt ett värdefullt arbete till stadens fromma. Hans säkra och praktiska blick och självständiga och klara uppfattning ha ofta lett till ett, välbehövligt, djupare granskande av föreliggande frågor.

Jubilaren har för övrigt, förvärvat sig samhällets tacksamhet, ge- nom en ståtlig donation, vilken i den tid den gavs kom särdeles väl till pass. Staden erhöll nämligen 1917 kontant, 50.000 kr., att användas för uppförande av fastigheter, avsedda att uthyras till barnrika arbetarefamiljer mot låg hyra. Från fastighetens avkastning överlämnas årligen kr. 1,000 till kyrkorådet för dess diakoniverksamhet, 1,000 kr. till folkskolestyrelsen för beklädnad av fattiga barn och 1,000 kr. till Oskarshamns privata förlossningshem, vilken sistnämnda institution som gåva av Wingren på sin tid även mottog den fastighet där dess verksamhet är förlagd.

- Konsul Wingren besitter, trots sin höga ålder, goda, själs- och kroppskrafter. Vi äro fullt förvissade om, att hela samhället deltager i den varma välgångsönskan, vi härmed ägna jubilaren på hans 80-årsdag.

 

Augusta Wingren J1 (Carl Wingrens hustru) tillsammans med Hulda Wingren.

About cookies User: Visitor Modified: 19 november 2020 Copyright © 2015 www.wingren.se All Rights Reserved