Logga in


Ska du registrera dig? Eller vill du meddela oss något?

För att du snabbt och enkelt ska bli registrerad. Glöm inte att ange:

  1. För- och efternamn
  2. Födelsedatum 
  3. Epostadress 
  4. Din släktkod (exempel Mikael.G422,  G = ättling till Gustav)

Din släktkod framgår av släktträdet. Första bokstaven står för vilken av Olas barn du är ättling till, siffrorna står för 1'a barn 2'a barn osv.

Har du inte tillgång till släktträdet och alltså ingen släktkod?
Ange resten och så försöker vi ta fram koden åt dig. Du får via e-post reda på ditt användarnamn.

Ditt För- och efternamn
Födelsedatum
år,mån,dag (behövs för att identifiera dig i släktträdet)
Epostadress
Släktkod
förnamn.X123 Om du inte vet koden lämnas fältet tomt
Eventuell meddelande till webmaster
About cookies User: Visitor Modified: 20 april 2024 Copyright © 2015 www.wingren.se All Rights Reserved