Hällevik i början av 1900-talet

Hellevik med e, betyder "Helig vik". Ett kors flöt iland i Helleviksviken 1432, vilket lär ha givit orten sitt namn.

I början av 1900-talet var Reinhold Wingren handlande i fiskeläget Hällevik. Delvis tillsammans med kompanjonen Calle Svensson. Några år drev han samtidigt affär i Mjällby, Nogersund och Hörby.


Hällevik 1915. Från vänster Reinhold Wingren, hans syster Edit Wingren, okänd, Karin Wingren med dottern Inga-Lisa. Klicka på bilden!
Numrering av
stenpirarna: Vid hammare nr 6 ligger SG 119, tillhörande "Nissa Lars", det är troligen samma båt som dras upp på bilden lite längre ned på sidan. (Sebastian Bergheim)

Den spännande historien om Havsbadet 1915-1920


Hur startade Hälleviks Havsbad?

Hälleviks havsbad i juli 1917, då helt nybyggt. F
oto J A Nilson via JE Hardebo.

Stor Eldsvåda i Hällevik 1889


Torsdagen den 10 oktober 1889 brann Hälleviks affär och en del andra byggnader ner. Karlshamns Allehanda1889-10-12


Av kartan 1867 framgår vilka hus som brann ner. Utredning av Sebastian Bergheim. Ingen person kom till skada. Affären och övriga byggnader återuppfördes se fotot nedan.

Affären i Hällevik före 1903


Vackra-Bengtas hus, till vänster om affären. Här ser man hur det såg ut innan huset 1903 brann ned. Då bodde Ingmar Lysells morfars far i det. Foto J A Nilsson 1902.


Vykort på Hälleviks affär före 1903. Troligen står Calle på balkongen.
Huset och magasinsbyggnaden bakom återuppfördes 1891 efter brand 1888. Affären ägdes då av Carl J Svensson kallas "Sjännsen". När Vackra-Bengtas brann ner till grunden 1903 förlängdes huset mot sydväst och fick då två takkupor. Foto via Jan Erik Hardebo.

Reinhold Wingren och Calle Svensson var goda vänner och ville utveckla fiskeläget Hällevik. Tillsammans med andra likasinnade var de med om att bilda AB Hälleviks Havsbad och såg till att järnvägen drogs fram. Läs om detta via länken ovan!
1918 bildades en andelsförening för
elektrifiering för Mjällby.

Klicka och se film på YouTube: Bilder ur Reinholds album.

Affären i Hällevik 1907-21


Svenssons & Wingrens affär med unionsflaggor. Fotot bör alltså vara taget före 1905. Vykort via Jan Erik Hardebo. 

I byggnaden har handel bedrivits fram till 2004. Först av handlaren Calle Svensson, 1907 kom Reinhold Wingren in som kontorist och så småningom som delägare, 27 november 1911 tog han över som handelsman och Calle Svensson flyttade till Solbacken Nr 9 i Stiby. Reinhold drev affären till 1921. Därefter drevs den under kortare perioder av Cronqvist, Nilsson och Rasmusson. 1935 övertog Leif Simonsson affären.

Det fanns filialer i Mjällby, Nogersund och Hörby. Mer information om affärer i Hällevik

Calle Svensson


När Reinhold Wingren tar över som ansvarig handlare 1911 flyttar Calle och Hulda Svensson till den nybyggda villan Solbacken Nr 9 i Stiby. Idag har villan adress Haveliden 26. Här bor paret till de avlider på 1940-talet.

1. Detta är Hulda Svensson på del av vykortet ovan, ca 1905. 2. Troligen är det Hulda och Calle Svensson ca 1908. 3. Ungdomsporträtt av Calle Svensson.

Bild 1 och 2 finns i filmen Reinholds album. Bild 2 är en beskuren del av ett fotot nedan. Jag tar gärna emot foton som bekräftar eller dementerar antagandet att bild 2 visar Hulda och Calle! 

Carl Johan Svensson föddes i Sölvesborg 28 februari 1860 och avled 31 mars 1949. Hulda Sofia Stålberg föddes 24 december 1865 i Kristianstad och avled 8 januari 1946. Calle och Hulda gifte sig 15 juli 1894. De fick inga barn men knöt an till Reinhold och Karin familjen. Detta visar sig tex med att Hulda var gudmor till Inga-Lisa. Man var nog mycket nära vänner. FB 1934.  

Många år senare, 1942, när min mor och far hade träffats ville far visa Solbacken, där träffade Sonja Hulda dock inte Calle vad hon kan minnas. Sonja har alltså träffat Hulda, men kan tyvärr, p gr av sin dåliga syn, inte bekräfta att fotot ovan visar Hulda.

Tidningsartiklar om Calle och Hulda och deras trotjänarinna Anette Jönsdotter. Anette föddes på Haveliden 20 (Hällevik Nr 13 ) där hon bodde med sin mor Kiersti och brodern Olof som kallades "Jens".
20 år gammal 1895, flyttade Anette till affären som piga. Hon blev kvar hos Svensons i ca 55 år, till 1949 då Calle avled!


Foto ur Reinholds album. Gissar Hulda och Calle Svensson, Anette Jönsdotter och en av Huldas systrar.

Både Calle och Hulda var starkt engagerade i Logen Listers Välgång det är inte så underligt att man hade en filial i den byggnaden en period. Kanske ett bra sätt att hjälpa till ekonomiskt för Logen. 


Karl-Gustav och Anna-Britta på trappan till affären 1919.

Affärsdelen av byggnaden, klicka på den.

Annons 21 december 1915


Karin, Reinhold och Inga-Lisa 1914

Reinhold och Karin var mycket aktiva främst under perioden då de bodde i Hällevik.
De var även politiskt aktiva och såg till att järnvägen anlades, att en Andelsförening för elektrifiering startades och ett Aktiebolag som lade grunden för Hälleviks Havsbad.

Här kan du läsa tidningsartiklar skrivna under tiden 1910 till 1947.

Affären i Hällevik omkring 1915


Del av vykort med Hälleviks affär från ca 1915, då Reinhold och Karin bodde där. Kanske Reinholds bil på bilden?
Gissar att det är en
T-Ford. Fotot via Ingmar Lysell.

 
Uppdragning av fiskebåt SG 119 framför affären. Jmfr med bild
text på översta bilden på denna sida. Fotot via Adam Davidsson.


Vykort visar Östrakåsa, poststämplat 1928. Här ser man återigen SG 119. Foto via Sebastian Bergheim.
 


Inga-Lisa i Hälleviks hamn 1918.


Stationshuset i Hällevik.

Enligt min mor Sonja, var Reinhold Wingren en ivrig påskyndare av att utveckla Mjällby socken, inte minst Hällevik. 1911 var han med i en nybildad kommitté inom Mjällby socken med mål att realisera det gamla önskemålet om en järnvägsförbindeles från Sölvesborg till Mjällby och Hällevik.

Karin och Reinhold ska ha varit delaktiga till att Café och restaurangrörelse startades i Hällevik. Detta gjordes för att undersöka möjligheten att starta den verksamhet som finns kvar idag: Hälleviks Havsbad.


Klicka på Café i Hällevik

Piltvägen 8. "Arvida Sjännas" eller "Stenbergs" hus 1935.

Café i Hällevik 1915. Sölvesborgstidningen 1915-05-15


Hälleviks Havsbad helt nybyggt i januari 1917. Restaurangen invigdes i juni 1917.


Havsbadet vid invigningen i juni 1917. Foto J A Nilson via JE Hardebo..


Hälleviks station helt nybyggd. Innan järnvägen var på plats. Järnvägen invigdes i maj 1917. Bilder ur Reinholds album.


Vykort Hälleviks Havsbad ca 1920.
Bild via Jan Erik Hardebo


Hälleviks Havsbad ca 1917
. Bild via Jan Erik Hardebo


Hälleviks Havsbad 1941. Min mor Sonja arbetade i Mörrum som nybliven småskollärare. Sommaren 1941 hjälpte hon till med Gymnastiklägret i Hällevik. Hon bodde på övervåningen i affären, där hennes blivande make var född, vilken hon ännu inte hade träffat. Sonja skickade detta vykort till sin syster Greta för att få henne att komma till Hällevik.


Baksidan av vykortet, se förlag Leif Simonsson Hällevik! Leif drev Hälleviks affär då, samma affär som Reinhold drev fram till 1921.


Vykort Hälleviks Havsbad troligen 2001, då Gretas dotter Margareta Källberg var där med sin man Sten.


Hälleviks Havsbad
2001, foto Margareta Källberg.

20200514/Mikael Wingren sonson till Reinhold Wingren.

About cookies User: Visitor Modified: 19 december 2020 Copyright © 2015 www.wingren.se All Rights Reserved Logga in