Logga in


G Gustaf Wingren & Karolina född Lundqvist

Gustaf Wingren född i Onslunda 9 september 1848 död 4 februari 1939 i Sölvesborg och hans hustru Karolina Lundqvist född 12 december 1849 död 13 september 1931 i Sölvesborg. Gustaf var folkskollärare i Sölve skola och Karolina var småskollärare med specialitet att lära barn läsa med ljuda-metoden. Efter giftermålet utbildade hon sig till fotograf. Troligen hade hon ateljén i lärarbostaden vid Sölve skola. (Tavlorna ca 800*500 finns hos Mikael och Lena Wingren, vi fick dem när Ingrid Qvistgaard gick bort)

Karolina och Gustaf

Karolina föddes i Ystad 1849 troligen 12 december. Hon var ett "oäkta" barn, dotter till pigan Johanna Lundqvist. Fadern som ville vara anonym, har troligen bekostat Karolinas utbildning, först till småskollärare. Hon träffade troligen Gustaf Wingren under seminarietiden, eller på någon skola i Ystadtrakten. De gifte sig 1873 och flyttade till Sölve skola, Sölvesborg, där de blev bofasta livet ut. I samband med sin pensionering ca 1910 lär Gustaf bygga det hus som fortfarande finns kvar, Ekebo. 
Min mor Sonja (född 1920) har hjälpt mig att försöka få fram en bild av Karolinas verksamhet. 
När Karolina och Gustaf gift sig, gick det inte an för henne att fortsätta som lärarinna! Troligen var det inte OK att två i samma familj fick sin utkomst från staten? Alltnog Karolina fick välja en ny bana, fotograf. (Också bekostad av hennes pappa? Det vet vi inte.)
Vi är dock ganska säkra på att hon hade sin ateljé i Ekebo. Hon öppnade ateljén 1887.
Dottern Helfrid blev utbildad till fotograf av Karolina. Helfrid gifte sig med Edwin Ekblad och paret startade ateljé i Karlshamn, flyttade sedan till Kristianstad där de bodde och hade ateljé på övre våningen västra Storgatan 20. Parets lägenhet blev samlingspunkt för Karolinas barnbarn, Anna-Britta Ekblad, Karl-Gustav Wingren, Arne och Erik Palm m fl. Min far Karl-Gustav hjälpte ofta morbror Edwin vid framkallning. Minns att han kallades Kalle-peta-ner.  
Angående hur länge Karolina var verksam som fotograf får jag gissa lite. Helfrid och Edwin gifte sig 1913, kan tänka mig att de ganska snart startade sin ateljé i Karlshamn. Kanske de tog över inventarierna från Karolina. Ett troligt slutdatum kan vara 1913-1914. Karolina drabbades av hjärnblödning och blev dement hon dog 1931.
 
När barnaskaran växte behövde kanske Karolina hjälp i hemmet eller så ville hon ta hand om sin mor. 1874 flyttade hennes mor Johanna in hos dem och blev kvar där till sin död 1883. Johanna var född 1823 och står skriven som Kammarjungfru i husförhörslängden.
Bilden till höger är den enda på Johanna.
2020/Mikael Wingren


Karolina Wingren med sin mor Johanna.

Gustaf Wingren med skolklasser ca 1890


Skolklasser utanför Sölve Skola, se ringklockan i övre delen av vänstra fönstret.

Fridfullt i gräset


Fridfullt i gräset troligen i trädgården utanför Lärarbostaden i Sölve. Helfrid, Edith, Karolina och Gustaf. Foto från ca 1905.

Gustaf Wingren familj ca 1922

Familjeträff vid Ekebo troligen 1922. Från vänster barnen Ingrid G11, Gustav G12, Anna-Britta G21 Karl-Gustav G42, Karolina, Gustav med Ingmar G43 i knät, Arne G32, Erik G31. Bakre raden Johan G1 med Signe, Edit G5, Reinhold G4 med Karin, Anna G3 med Julius, Helfrid G2 med Edvin.


Ekonomisk karta 1915 Skolhuset har idag adress Sölvevägen 27 och Ekebo Egnahemsvägen 3-3. Hitta.se 

Gustaf i Föreningsliv och som Auktionist

Gustaf Wingren var starkt engagerad i nykterhetsrörelsen. Det ser man också om man söker i Kungliga Biblioteket, vilket är spännande. Där hittade jag också notisen om skollärarföreningen och annonseringen om auktion, se nedan.
Gustaf var stark och reslig och ingav respekt. det berättas att han ofta ingrep mot buset i stan. Någon ska då ha sagt "snälle Wingren släpp mig".

SKOLLÄRAREFÖRENINGEN
 
Notis ur Karlshamns allehanda 14 oktober 1890. Här korsars släkterna igen: Folkskollärare Olof Rosenlund (f 1844 i Stiby) var kusin med Lena Wingrens morfars morfar
Nils Rosenlund (f 1831 i Stiby Mjällby).


Artikel 10 maj 1894 angående möte i Ordenshuset.


Notis om demonstration och fest för nykterhetsrörelsen 13 juni 1895 där Gustaf fick hålla slutanförandet!


Artikel 28 juli 1896 om Nykterhetsförbundet.


Annons 1883 om Auktion i Kristanstadbladet

Att Gustaf anordnade auktioner var en nyhet för mig. Han verkar varit en mycket aktiv man som ville hjälpa till i samhället. Kanske var det också ett sätt att dryga ut den nog ganska ringa lönen som folkskollärare. Det var många munnar att mätta i familjen.
Sölve Nr 3 var en gård i närheten till skolan där Gustaf bodde. att mätta.

Guldbröllop

Guldbröllop 1923. Gustaf Wingren född 1848-09-09 och Karolina Lundqvist född 1849-12-13, Vigda 1873-08-08.

Vilostund med kaffe i skogen troligen svampplockning.

Ekebo och Sölve Skola 1946

Ekebo 1946

Sölvesborgs Slott, Ekebo 1.1
Postadress Sölvesborg.

Areal: 4500 kvm, uppförd 1910, trä, av folkskollärare Gustaf Wingren.
Taxeringsvärde 10.000 därav mark 2300 och byggnad 7700.
1 våning och vindsvåning, 1 lägenhet, 4 rum och 1 kök.
Bekvämligheter: vatten och avlopp. Uthus med tvättstuga och vedbod mm uppförd 1910, trä. Nuvarande ägare har köpt fastigheten av sin fader.

Ägare: Skolkökslärarinnan Edith Karolina Wingren, box 2602 Degerfors, f 1886, dotter till Gustaf Wingren och Karolina Lundqvist.

Sölve Skola 1946

Sölvesborgs Slott 1-4 Sölve Skola.
Postadress Sölvesborg.

Taxeringsvärde 35.000
Skolan är belägen c:a 1 km, från Sölvesborgs stad utmed landsvägen Sölvesborg - Karlshamn.
Huvudbyggnad av fasadtegel uppförd och ritad 1928 av W. Gullberg, kostnad c:a 40.000 kr. Innehåller källarvåning med skolkök och slöjdsal, i huvudvåningen 2 lärosalar, i takvåningen 1 lärosal, gymnastiksal och mindre biblioteksrum.
I en särskild byggnad av reverterat trä, som enligt muntlig tradition uppfördes å denna plats under 1850-talet genom flyttning av en äldre bondgård, finnas en skolsal och lärarbostad.
Särskilt bostadshus av revertaerat trä uppfört omkring 1872, innehåller numera två lärarinnebostäder - ursprungligen småskolesal och lärarinnebostad.


Klicka på bilden för mer information.
Källa: Boken Sveriges Bebyggelse 1946

Gustafs Fiol

Gustaf köpte sin fiol av en kringvandrande Italienare. Fiolen använde han i skolan till att ackompanjera sånger och psalmer. När Gustaf avled 1939 ärvde K-G den och idag är det Petter Wingren som äger den och spelar på den ca 150 år gamla fina fiolen. Foto Mikael Wingren 2018.

Familjefoto från ca 1895. Helfrid, Johan, Anna, Reinhold. Sittande Gustav och Karolina med Edit mellan sig.

Gustaf Wingren föddes 1848-09-09 i Onslunda. Gustaf tog folkskollärarexamen i Lund 1869 och flyttade från föräldrarna i Ripa i Åhus 4/7 1871 till sin första tjänst i Ystad där han var skriven som Skollärare i nr 421 i S:ta Maria församling. I Ystad träffade han sin blivande fru lärarinnan Karolina Lundqvist född 1849-12-12. De vigdes i Ystad 1873-08-08 och flyttade därefter till Sölve i Sölvesborgs Landsförsamling. Han tjänstgjorde i Sölve från 1873 där han undervisade 53 barn år 1889. I lönen ingick då bostad på 2 boningsrum, kontant 875:- och 100:- i kofoderersättning(!!). Skolans jordområde var 24,7 ar (2470 m2).

 

 

Gustaf Wingrens familjegrav.

 

Foto taget vid släktträffen i Valje 2004 Sonja och Lena Wingren ser på graven

 

Gustaf Wingrens gravsten.

 

Foto taget vid släktträffen i Valje 2004 Sonja och Lena Wingren ser på graven

Bli medlem i Facebook-gruppen "Ola Wingrens släkten" och se mer Bilder på facebook!

About cookies User: Visitor Modified: 13 mars 2023 Copyright © 2015 www.wingren.se All Rights Reserved