Stående från vänster Ernst Sigfrid, Olga, Berthold, Anna, Gustav, Cally. Sittande Oskar, Sofie och framför dem Signe och Sixten

About cookies User: Visitor Modified: 17 december 2020 Copyright © 2015 www.wingren.se All Rights Reserved Logga in