Hj Carlström & Co


Foto 1929: Gösta Carlström står längst till vänster, okänd, Karl G Danielsson och okänd. Affären låg på Södergatan 4. Uppgift om Karl Danielsson kommer från han dotter Monica Bergelin 2020-12-04.

Affären köptes på 1870-talet först av sjökaptenen Johan Wingren som i sin tur sålde den till sin svåger Carl Johan Carlström. När Carl Johan avled sköttes affären av sonen Hjalmar i modern Bettys namn. Hjalmar tog över affären 1892 drev den i egen regi. När Hjalmar avled 1937 tog hans son Gösta över den och drev den till 1957. När Hjalmar Carlströms affär på Södergatan försvann flyttades dess glas-, porslins- och kaffedel (med Gösta som innehavare) till en lokal i Sparbankshuset på Hästtorget.


Bild från ca 1905. Hjalmar Carlström till vänster.


Bild från ca 1953 då drevs affären av Gösta Carlström. Damerna är troligen Lena Svensson och Gudrun Burmalm, säger Elisabeth Carlström som är uppvuxen i huset.


En påse från Carlströms affär som
låg på Södergatan 4.

Julmarknad 1903


Julmarknaden 1903 annonserar både A Edw Wingren och hans kusin Hjalmar Carlström. Källa pdf från SolvesborgochLister.se


Gösta Carlström utanför affären som fått modern mosaik 1955.


Trädgården som hörde till fastigheten 1957. Foton från Elisabet Carlström 2020. 

© 2001-2002 Plain Black Software