O31 Gunnel Wingren

Gunnel Wingren (1914-1970) var gift med Sven Lennart Wising Hagströmer. Sven var född 1909 och blev över 100 år gammal. Han dog 1 november 2010 och är begravd på gamla kyrkogården i Uppsala. Gravplats 1169. Gunnel och Sven fick tre döttrar.

  • Gunnilla född 1939
  • Christina född 1941
  • Carolina född 1944

© 2001-2002 Plain Black Software