Välkommen till Wingrens.se

Denna hemsida är en samlingsplats för alla som är ättlingar till den gamle skolläraren i Ripa by utanför Åhus: Ola Wingren. Lite mer om honom kan du läsa längst ned på sidan.

Vi har idag 420 registrerade ättlingar på släktträdet. Tillkommer ingifta och sambo med ca 200 personer! (2019-08-22) 


Skolläraren Ola Wingren.

 
Skolan i Ripa, där han tjänstgjorde i 22 år 1851-1873, bild från 1950.

Delar av sidan är publika, men för att se hela hemsidan måste du ha en inloggning.

Inloggning? Ny medlem?

Vet du, eller tror du, att du är en av "wingrenarna" uppmanar vi dig att kontakta oss helst genom att registrera dina kontaktuppgifter. När allt är klart kommer vi via e-post ge dig acces till hela hemsidan. Du kanske får vänta lite då detta administreras främst på kvällstid!

Webmaster: Mikael Wingren tel 070-5214530.

Ola Åkesson Plåtslagare Wingren

Ola Åkesson: Född 1807-06-13 i Jämshög. Han tjänade som dräng i Lörby, Mjällby församling, år 1825. Lärde sig sedan skomakariyrket och vann inträde som sådan yrkesman vid Kungl. Flottan under namn av Båtsman Nr 314 Plåtslagare. Gifte sig år 1830 med Pernilla Johannesdotter, född 15/3 1810. Paret var bosatt i Hosaby Björke av Mjällby församling, där Ola, då han ej var i tjänstgöring, idkade skomakeri.
Religiöst inställd som Ola var, tycks han ha funnit skomakeriyrket tomt och trist och närt en önskan om att få bli en gren i vinträdet (Jesu liknelse om vinträdet och grenarna) varför han med sin familj år 1843 avflyttade till Onslunda i Skåne, där han fick anställning som folkskollärare och samtidigt antog namnet Wingren. I Onslunda stannade familjen till år 1851 då den 6/11 avflyttade till Åhus församling, där Wingren fick anställning som lärare vid byskolan i Ripa. Den 17/6 år 1853 tog han folkskollärareexamen vid Lunds seminarium.
Hustrun Pernilla avled den 24/7 1872. År 1873 avgick Ola Wingren med pension och avflyttade då jämte dottern Nilla och hennes dotter Ida (Josefina Davida Henriette) till Gammalstorp, där han bodde till sin död år 1888 23/5. Text hämtad ur äldre släktforsningsdokument.

Länkar, Kartor: OBS! Fungerar nu också med tex iPad, välj png! Geometrisk avmätning: Vi har haft stor nytta av följande sidor för att få fram datum och personer i Wingrens släktforskning. Sök gravar via gravar.se , svenskagravar.se eller genealogi.se

© 2001-2002 Plain Black Software